O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace (ČBA) funguje již od roku 1990 jako sdružení peněžních a bankovních společností a seskupuje přes 99 % bank tvořících český bankovní sektor.

Úkolem ČBA je prosazování společných zájmů bank a prezentace důležitých ekonomických témat. V bankovním sektoru se podílí na tvorbě ustálených postupů, angažuje se v přípravě zákonů a podporuje harmonizaci českého a evropského finančního práva. Dále také organizuje odborné semináře a snaží se o osvětu v oblasti finanční gramotnosti.

ČBA je sama členem organizací sdružujících stejně zaměřené asociace v mezinárodním měřítku. V roce 2004 vstoupila do Evropské bankovní federace, která svůj vliv uplatňuje u orgánů EU a zároveň se také stala členem Evropské rady pro platby a rovněž úzce spolupracuje s orgány EU.

 

Kam dál?

?

Už jste si pročetli všechny informace pro zabezpečení svého bankovnictví? Rychlé shrnutí toho nejdůležitějšího naleznete v našem desateru.